Skip to content
Menu

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Natuurgras:

Op sport- en recreatievelden is goede drainage absoluut onmisbaar en wordt op grote schaal toegepast in zowel natuurgras als kunstgrasvelden. Wij hebben veel ervaring met drainage van sport- en recreatievelden en zijn met diverse compacte drainage machines en een breed scala aan toebehoren gespecialiseerd in de aanleg hiervan. Vaak wordt hier een sleufvulling van grofzand toegepast om het oppervlaktewater sneller naar de drainbuis af te voeren. Ook kunnen wij de uitgegraven grond in één werkgang opladen en afvoeren in compacte kippers.

Drainage met grondafvoersysteem                      Aanvullen drainagesleuf.

Deze drainagemachine heeft tevens de mogelijkheid om lasergestuurd recht te rijden met een nauwkeurigheid van 5mm.
Dit wordt toegepast indien de grond gescheiden ontgraven en afgevoerd dienen te worden (toplaag apart van de ondergrond).
Ook is het middels deze werkwijze mogelijk om de vaak mooi van structuur zijnde toplaag op het veld te behouden, wat een behoorlijke besparing in afvoerkosten van de uitgegraven grond geeft.

Drainagesleuf ontgraven.

 

Indien de bestaande grasmat behouden moet blijven, kunnen wij na het vullen van de drainsleuven met grofzand en het verdichten hiervan (om nazakken te voorkomen) ook een dunne laag teeltaarde terug boven de drainsleuven aanvullen om schrale plekken boven de drain, waar minder gras groeit te voorkomen. Uiteraard kunnen wij al onze trekkers met “gazonbanden” uitrusten.

Teeltaarde aanvullen.                      Drainagesleuven aanvullen en afwerken.