Skip to content
Menu

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Sleufloze drainage:

Het sleufloos aanbrengen van drainage wordt veruit het meest toegepast vanwege zijn gering schade aan het maaiveld, minimale vermenging van de ondergrond, hoge aanlegsnelheid en lage kostprijs. Door de speciaal ontworpen vorm van het V-vormige “mes” wordt de grond 10 tot 15 centimeter “opgetild” en nadat de drainagebuis is aangebracht zakt de grond weer terug op zijn plaats. Het V-vormige “mes” is dusdanig geconstrueerd dat hij zeer stabiel door de grond loopt en er geen versmering van de ondergrond plaats vindt waardoor de natuurlijke watergangen verstoord zouden worden. Door het zeer lange en brede loopwerk (rupsen) is dit een zeer stabiele machine en dat komt de ligging van de drain absoluut ten goede. Daardoor kunnen wij een goede ligging van de drainagebuis onder alle omstandigheden garanderen. Een ander groot voordeel van sleufloos draineren is dat er weinig schade op de bovenlaag (b.v. grasland) ontstaat tijdens de aanleg.

Het begin van de drain   Het begin van de drain

Sleufloos draineren   Drainagemachine met drukrol

Middels een voor op de drainagemachine bevestigde “aandrukrol” kunnen drainage strengen in bijvoorbeeld grasland percelen aangerold worden waardoor deze nagenoeg 100% vlak achterblijven. Dit om de bij veehouders bekende “drempels” in het land tot een minimum te beperken.

 

Hoofd/afvoerleidingen.
Tevens is het met deze machine mogelijk om “sleufloos” hoofd/afvoerleidingen aan te brengen tot maximaal Ø160mm.

Hoofd/afvoerleidingen aanbrengen tot 160mm   Hoofd/afvoerleidingen aanbrengen tot 160mm

GPS-registratie.
Op verzoek kunnen wij tevens met deze machine de ligging van de nieuw aangelegde drainage registreren middels het GPS-systeem van Trimble en de software van Farmworks.

GPS-registratie kaart                           GPS-registratie kaart